Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Heinolan kaupunki
Rauhankatu 3
18100 Heinola
Y-tunnus 1068892-9

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pääkassanhoitaja Marja-Leena Montonen
puh. 044 587 1457
sähköposti: marja-leena.montonen@heinola.fi

3. Rekisterin nimi

Heinolan kaupungin verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteiden hoitaminen ja tilausten käsittely.

5. Rekisterin tietosisältö

Tallennamme mm. seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Osoitetiedot (katuosoite, talon/rapun/huoneiston numero)
 • Postinumero ja postitoimipaikka
 • Sähköpostiosoite
 • Kieli
 • Puhelinnumero 
 • Syntymäaika 
 • Tilaushistoria

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan oma ilmoitus, verkkokaupan tilausjärjestelmä sekä mahdolliset Suomen lainmukaiset asiakastietojen ostot ulkopuolisilta tahoilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.
ATK-pohjainen järjestelmä säilytetään lukitussa tilassa, joka on suojattu palomuuri-, käyttäjätunnus- ja salasanasuojauksin.
Tietoja välitetään sekä sisäisesti että ulkoisesti seuraaville ryhmille:

 • Niille Heinolan kaupungin henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen.
 • Viranomaisille lain edellyttämällä tavalla (esimerkiksi sosiaali- ja veroviranomaisille)
 • Tilausten käsittelyn ja asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömille yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille (esim. tilausten maksamiseen ja toimittamiseen liittyvät tahot).

Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan sellaiset rekisterinpitäjän ennalta määritellyt työntekijät, joiden toimenkuvaan tietojen käsitteleminen kuuluu. Näitä työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyillä henkilöillä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä myös kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoittaa. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Tiedonkorjaamispyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

 

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta sekä sukututkimusta varten. Kielto osoitetaan kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.